Gratis Verzending!

Privacyverklaring


1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE


1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Basisregeling gegevensbescherming (DSGVO) is sugarino.nl. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de wijze van de verwerking van persoonsgegevens.
1.3 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.


2) HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE
Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website te kunnen weergeven:
- Onze bezochte website
- Datum en tijdstip van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u de site heeft bezocht
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) KOEKEN
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren.
In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek aan de site te waarborgen.
Onder bepaalde omstandigheden werken we samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we samenwerken met de bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in elk geval binnen de volgende paragrafen.
U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u zelf kunt beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor elke browser vinden onder de volgende links:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4) CONTACT VS
Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden na de definitieve verwerking van uw verzoek verwijderd. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de zaak in kwestie afdoende is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens bestaan.

5) GEGEVENSVERWERKING VOOR DE OPENING VAN EEN KLANTENREKENING EN VOOR DE UITVOERING VAN CONTRACTEN
In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO worden de persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u ons deze informatie verstrekt met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar bovenstaand adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de gegevens die u ons verstrekt op en gebruiken deze voor de verwerking van het contract. Na volledige verwerking van het contract of het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is gereserveerd, waarover wij u hieronder zullen informeren.

6) GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME
Het versturen van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten
Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres heeft verstrekt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te doen voor soortgelijke goederen of diensten uit ons assortiment. In overeenstemming met § 7 lid 3 UWG hoeven we hiervoor geen aparte toestemming te krijgen. In dit verband wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons rechtmatige belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mail sturen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde met werking voor de toekomst door de aan het begin van dit document genoemde verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaarschrift wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

7) GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERVERWERKING
7.1 Voor de afhandeling van uw opdracht werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.
De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan de met de levering belaste transportonderneming doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens worden in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan de toegewezen kredietinstelling, voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover hieronder expliciet informeren. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.
7.2 Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken wij samen met externe transportpartners. Wij geven uw naam en leveringsadres door aan een door ons geselecteerde verzendpartner, uitsluitend voor de levering van goederen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.
7.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdienstaanbieders)

- Paypal
Als u betaalt via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), in het kader van de verwerking van de betaling. De gegevens worden doorgegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO en alleen voor zover dat nodig is voor de verwerking van de betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Hiervoor kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij de bepaling van uw solvabiliteit. Het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische kans op niet-betaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over de verstrekking van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als er in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietagentschappen, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om uw betaling in overeenstemming met het contract te verwerken.
- ONMIDDELLIJK
Indien u kiest voor de betaalmethode "ONMIDDELLIJK", wordt de betalingsverwerking uitgevoerd door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "ONMIDDELIJK"), aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder b), DSGVO doorgeven. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Het doorgeven van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder ONMIDDELLIJK en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Op het volgende internetadres kunt u meer informatie krijgen over de gegevensbeschermingsvoorschriften van IMMEDIATELY: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- Streep
Indien u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, blok 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, waarnaar wij uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) zullen doorsturen conform Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking bij de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat nodig is voor dit doel. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u onder de URL https://stripe.com/de/terms.

8) ONLINE MARKETING
Gebruik van Google AdWords Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en, in het kader van Google AdWords, van de conversie tracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken de Google Adwords-service om door middel van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we het belang na van het tonen van reclame die voor u van belang is, waardoor onze website interessanter voor u wordt en een eerlijke berekening van de reclamekosten wordt bereikt.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een AdWords-advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies vervallen over het algemeen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Als gevolg daarvan kunnen cookies niet worden getraceerd op de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor die AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het traceren, kunt u dit gebruik blokkeren door de cookie voor het traceren van conversies van Google uit te schakelen in uw webbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Wij gebruiken Google Adwords vanwege ons legitieme belang bij gerichte reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Google LLC, met hoofdzetel in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende webadres: http://www.google.de/policies/privacy/.
U kunt cookies permanent deactiveren voor advertentievoorkeuren door de juiste instelling in uw browsersoftware om ze te voorkomen of door het downloaden en installeren van de browserplug-in beschikbaar te stellen onder de volgende link:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.


9) RETARGETING/ REMARKETING / AANBEVELING RECLAME
Facebook Custom Audience over de pixelmethode
Deze website gebruikt de "Facebook pixel" van Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Als er expliciet toestemming wordt gegeven, kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-reclame hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook Ads te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en stellen ons daarom niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de richtlijnen voor het gebruik van gegevens door Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties te plaatsen op en buiten Facebook. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, vraag dan uw ouder of voogd om toestemming.
Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het deactiveren van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door derden zoals Facebook ook deactiveren op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.

10) RECHTEN VAN DE BETROKKENE
10.1 De toepasselijke wet op de gegevensbescherming geeft u uitgebreide rechten (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:
- Recht op informatie in overeenstemming met art. 15 DSGVO: U heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u, alsmede uw recht om op de hoogte te worden gesteld van de garanties die van toepassing zijn op grond van artikel 46 van de DPA wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;
- Recht op correctie conform art. 16 DPA: U heeft het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben te corrigeren en/of onvolledige gegevens die in ons bezit zijn onverwijld aan te vullen;
- Recht op verwijdering in overeenstemming met Art. 17 DSGVO: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken indien aan de voorwaarden van Art. 17 lid 1 DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de stelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;
- Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met art. 18 DPA: U heeft het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd; indien u weigert uw gegevens te verwijderen op grond van onrechtmatige verwerking en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens; indien u uw gegevens nodig heeft om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, nadat wij deze niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt; of indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan het bezwaar;
- Recht om geïnformeerd te worden in overeenstemming met artikel 19 DSGVO: Indien u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking heeft doen gelden, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt van deze rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.
- Recht op gegevensoverdracht conform art. 20 DSGVO: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch mogelijk is;
- Recht op herroeping van toestemmingen verleend op grond van art. 7 lid 3 DSGVO: U heeft het recht om een eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de intrekking onverlet;
- Recht van beroep op grond van artikel 77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DPA, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woonachtig bent, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

10.2 RECHT VAN BEZWAAR
INDIEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP GROND VAN ONS OVERWEGEND LEGITIEM BELANG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE, MET WERKING VOOR DE TOEKOMST.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR TOT VERDERE VERWERKING INDIEN WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.
INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING. KUNT U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN.


11) DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectievelijke wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract en/of wij geen legitiem belang meer hebben bij verdere opslag.