Gratis Verzending!

Herroepingsinstructie


HERROEPINGSINSTRUCTIE


De consument heeft recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepaling, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:


A. HERROEPINGSINSTRUCTIE
RECHT VAN WEIGERING
De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
Omdat we met een volledig geautomatiseerd systeem werken, worden bestellingen direct na plaatsing geplaatst. Daarom kunnen we het verzendproces niet onderbreken totdat de goederen zijn geleverd. Daarom is een terugbetaling voor ontvangst van de goederen niet mogelijk.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (support@sugarino.nl - e-mail: support@sugarino.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. De herroeping is voltooid wanneer we de fysieke goederen hebben ontvangen. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor rekening van de koper.

INTREKKING VOOR ARTIKELEN IN DOORVOER
Aangezien onze goederen vanuit Azië worden verscheept, kunnen er langere doorlooptijden zijn, waarop wij geen invloed hebben. Als de goederen al op weg zijn naar u, is een herroeping niet mogelijk. Wacht tot u de goederen hebt ontvangen en stuur ze terug naar ons. Uiteraard kunt u ons nog steeds op voorhand informeren over uw herroeping.
Om u een zo snel mogelijke terugname te garanderen, vragen wij u ons een verzendbevestiging te sturen.
Een vervroegde terugbetaling is mogelijk in geval van niet-ontvangst van de goederen op zijn vroegst 16 weken na ontvangst van de bestelling.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst en de fysieke goederen ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. 
FOOTLINES